Diensten­­cheques

De dienstencheque is een cheque die kan aangekocht worden door een privé-persoon.
Hij kan aangewend worden ter betaling van één uur huishoudelijke hulp, verricht door een werk(st)er.

Welke activiteiten?

De dienstencheques kunnen gebruikt worden als vergoeding voor de uitvoering van allerlei huishoudelijke taken zoals het schoonmaken van de woning (met inbegrip van de ramen), wassen en strijken, klein naaiwerk en het bereiden van maaltijden.
Buiten de woning mogen er ook boodschappen verricht worden ten gunste van een privé-persoon om in zijn dagdagelijkse behoeften te voorzien.

Hoe inschrijven?

Werknemer

Indien je wil werken via het systeem van dienstencheques, dien je je in te schrijven bij een erkende onderneming zoals Mundo Interim. Hiervoor kan je best even binnenspringen op ons kantoor of je online inschrijven waarbij je dan wel even vermeldt dat je wil werken via dienstencheques.

Particulier

U kan zowel uw eigen poetshulp bij ons inschrijven, of ons laten zoeken naar iemand die u helpt bij uw huishoudelijke taken. U dient zich wel ook in te schrijven als gebruiker bij Sodexo om het gewenste aantal dienstencheques te kunnen bestellen en ontvangen.

Werking

Per gepresteerd uur geeft u als particulier een dienstencheque af aan de werknemer. Deze wordt door u beiden volledig ingevuld en ondertekend waarna de werknemer deze cheque terugbezorgt aan Mundo Interim.

Voordelen

Werknemer

Je geniet van de voordelen die een geldige, schriftelijke arbeidsovereenkomst met zich meebrengen zoals het recht op pensioen, betaald verlof, ziekte-uikeringen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, … Je brutoloon is bovendien bij wet vastgelegd.

Particulier

Als privé-persoon betaalt u voor een dienstencheque 9 euro. De bedragen die u heeft betaald voor het aankopen van dienstencheques geven u hierbij recht op een belastingaftrek.
Zo kan u dus uw eigen poetshulp bij ons inschrijven, maar kunnen wij tevens op zoek gaan naar iemand die u helpt bij uw huishoudelijke taken, … Deze persoon ontvangt een arbeidscontract als huishoudelijke hulp en is dus wettelijk volledig in orde, ontvangt vakantiegeld en een eindejaarspremie en is verzekerd tegen een arbeidsongeval. Gedaan met het zwartwerk dus!