Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Mundo Interim niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Mundo Interim garandeert in geen geval de correctheid van alle informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Mundo Interim niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

De persoonlijke gegevens die aan Mundo Interim via deze site worden verstrekt, worden als vertrouwelijk behandeld door Mundo Interim, in het kader van een mogelijk arbeidscontract. Deze gegevens kunnen ten alle tijd geraadpleegd worden en, indien nodig, verbeterd overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Mundo Interim behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment naar eigen inzicht de inhoud van deze website en van deze disclaimer te wijzigen.

Mundo Interim is ‘interim-certified’ lid van FEDERGON en erkend door het Vlaamse Gewest onder nr. VG.931.BU . Mundo Interim is een erkende dienstencheque-onderneming onder het nummer V.01717.